Proyecto de reforma Mova Clinica

reformes-locals-comercials-clinica-dental
reformes-locals-comercials-clinica-dental
reformes-locals-comercials-clinica-dental
reformes-locals-comercials-clinica-dental
reformes-locals-comercials-clinica-dental
reformes-locals-comercials-clinica-dental

Un projecte de reforma de local comercial per allotjar una clinica dental en el que s’han apostat per materials naturals com la fusta, amb la qual s’han confeccionat separadors d’espais, mostradors i altres elements que contrasten amb el blanc polit de parets i mobiliari auxiliar.

Per a una clinica, és de vital importància que, en entrar l’usuari, es pugui percebre una sensació de netedat i, que el cromatisme emprat en la decoració no sigui estrident ni alteri la sensació de benestar.

Avui en dia aquesta demostrat que els espais no són únicament “sales” en les quals realitzem accions, si no que són entorns en els quals tenim experiències que connecten directament amb nosaltres des de l’aspecte emocional. És, precisament, aquesta premissa la que ens ha de guiar quan reformem, construïm o decorem espais comercials. Una bona experiència dels nostres clients en els nostres establiments ens garanteix el seu retorn i, per tant, afavoreix la seva fidelització.

Pide presupuesto sin compromiso

Obtendrás un estudio completo de tu espacio, con el proyecto de diseño 3D de tu reforma y nuestro asesoramiento profesional.

Estudiamos tu proyecto

2 + 12 =